Çərşənbə      8 noyabr 2017     02:15:29  
YENI
nur

azeri00:57 88