Çərşənbə      8 noyabr 2017     02:15:29  
YENI
nur

azeri00:57 88

YENI
fbvgghjfghj

turk07:21 16

YENI
nurr

azeri05:12 37